ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

photo-services

  • Διαφημιστική φωτογραφία
  • Φωτογράφηση έργων τέχνης
  • Φωτογράφηση και Βιντεοσκόπηση κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων
  • Ψηφιακή επεξεργασία και επιδιόρθωση φωτογραφιών
  • Μετατροπή κάθε μορφής video σε ψηφιακή μορφή (DVD)
  • Ψηφιακή επεξεργασία video (μοντάζ)